Ravjagt 2021

Ravjagtens historie

Det rav, vi finder i Danmark, er såkaldt baltisk rav. De fleste forbinder nok rav med et cognacgyldent materiale, men rav findes i flere hundrede farver og udformninger.

Rav dannes når harpiks ender i havet og gennem millioner af år hærdes i det iltfrie og højtryksprægede miljø. Det danske rav anslås ofte at være 30-50 millioner år gammelt, men nogle forekomster er langt ældre. Og netop ravets alder er ét af materialets fascinerende aspekter, mener Anders Leth Damgaard som er den mest erfarne indenfor rav i Danmark.

Ravjagt blev til handel

Arkæologer har igennem tiden været uenige om ravets betydning for de nordiske landes økonomi og handel. Men i sit speciale fra Københavns Universitet slår Marie Brinch fast, at rav havde stor betydning for vores handel helt fra yngre bronzealder og langt op i vikingetiden så der hersker ingen tvivl om, at rav var eftertragtet og værdsat blandt de kongelige og overklassen i mange af oldtidens store kulturer.

I mange år gik tvivlen gik imidlertid på, hvor alt dette rav stammede fra. Men med nutidens naturvidenskabelige metoder er det muligt at stadfæste dette rav, og det kommer nordfra. Fra Danmark og de baltiske lande.

Ravjagt om dagen eller om natten ?

Ravjagt var tidligere noget man gik på om dagen da man ellers ikke havde mulighed for at se ravet men efter ravlygtens udbredelse er strandene blevet godt fyldt op om nattens hvor skarer af ravjægere leder efter de gyldne klumper langs de Danske kyster. Ravlygter kan du læse mere om på denne fyldestgørende side her

Rav Anders som er formand for den Danske ravklub kan du læse mere om her